Klimatkväll med ÅAS och Biologica

tisdag 28 nov 2023 17:00

 

🌍 Utforska Påverkan av Klimatförändringen: Från Molekyler till Samhällen

 

Kom med Biologica och ÅAS för en informativ seminariekväll där vi fördjupar oss i effekterna av klimatförändringen och undersöker dess påverkan från den mikroskopiska nivån av molekyler till den makroskopiska skalan av samhällen. Det här evenemanget syftar till att främja en omfattande förståelse för de sammankopplade utmaningarna som klimatförändringen medför och de potentiella lösningarna som ligger inom räckhåll. Vi kommer att få höra tre presentationer ur olika perspektiv av klimatförändringens påverkan.

Det bjuds på kaffe och tilltugg under kvällen!

Presentationerna är på engelska

Evenemanget är gratis för alla studeranden

Vi säljer även vårt nya klimat halarmärke under kvällen, med att köpa halarmärket kan du direkt påverka och stödja arbetet för Östersjön.

Missa inte denna möjlighet att utvidga din kunskap, ansluta med likasinnade personer och vara en del av det samlade ansträngningarna för att hantera påverkan av klimatförändringar. Tillsammans utforskar vi vägen framåt – från molekyler till samhällen.

 

📅 Datum & Tid: [28.11.2023 kl. 17-19]

📍 Plats: [Aurum Argentum]

 

 

 

🌍 Exploring the Impacts of Climate Change: From Molecules to Societies

 

Join Biologica and ÅAS for an informative seminar evening where we delve into the effects of climate change, examining its impact from the microscopic level of molecules to the macroscopic scale of societies. This event aims to promote a comprehensive understanding of the interconnected challenges posed by climate change and the potential solutions within reach. We will have three presentations from different perspectives on the impact of climate change.

 

Coffee and snacks will be provided during the evening!

Presentations will be conducted in English.

The event is free for all students.

We will also be selling our new climate awareness badge during the evening. By purchasing the badge, you can directly influence and support efforts for the Baltic Sea.

 

Don't miss this opportunity to expand your knowledge, connect with like-minded individuals, and be part of the collective efforts to address the impacts of climate change. Together, let's explore the path forward – from molecules to societies.

 

📅 Date & Time: [28.11.2023, 17:00-19:00]

📍 Location: [Aurum Argentum]