Programutskottet 2024

 

Programchef - Anna Lipkin

Värdinna - Jenna Näsi

Värdinna - Saga Åberg

Värd - Isaac Hagström

Mathilda Borg

Aren Österbacka

Venla Silvennoinen

Erin Ekholm

Walter Törnwall

Maximus Vallenius

 

 

Projektutskottet 2024

 

Projektansvarig - Ellen Westberg

Företagssamarbetsansvarig - Annika Arts

MEG-ansvarsperson - Ida Utriainen

Sofia Rönnqvist

Wilma Grankvist

Vivi Hagström

Kayla Henriksson

Tindra Wingren

Linnea Sundström