Något som vi ofta får frågan om är hur kår-, nation- och föreningsbanden ska kläs till årsfesten och speciellthur rosettenman använder med klänningska vikas. 

 

Rosetten för nationsband och kårbandet är vikt enbart två gånger medan Biologicas band exeptionellt är vikt tre gånger.

 

Här hittar ni instruktioner:

1. första vikningen skapas då du  viker ändan av bandet längs dess längd till den brädden du vill att den understa vikningen är.

2. vik sedan den  långa ändan på den du just vek inåt.

3. efter det vikts den långa ändan en gång till över sig själv men kortare än de understa lagret. 

4. den långa ändan viks sedan ännu en gång över sig själv för att skapa den andra vikningen.

5. för att fastställa rosettenviks bandets långa ända i en 90° vinkel runt hela rosettenoch sys fast på baksidan.

För Biologicas rosetter görs steg 3 och 4 en  andra gång för att skapa den tredje vikningen.

Här hittar du en länk till en video  som visar både hur man viker nationernas- och kårbandet samt Biologicas föreningsband. I slutet visas även ett sätt att sy fast några stygn för att försäkraatt rosettenhålls hel.

Lättaste sättet att fästa rosetten i klänningen är med säkerhetsnål eller några lätta stygn.

Rosetternas ordning på klänningen är viktig – kårbandet högst upp, nationsbandet i mitten och föreningsbandet lägst ner. Det är inget måste att ha alla tre rosetter.

 


 

De som klär sig i frack kommer lättare undan. Du behöver inte egentligen sy något men om du vill försäkraatt banden hålls hela så länge som möjligt kan ändornasys med maskin eller för hand. 

Banden fästs snyggt under jackan med exempelvis säkerhetsnål eller tejp.

Här är det även samma ordning som med rosetterna – kårbandet, nationbandet och föreningsbandet.