Höstmöte

Skriven 16 november 2023 12:31 av Marina Grönblom

Tiden är inne för valet av den nya styrelsen för verksamhetsår 2024! Under mötet kommer även övriga funktionärer samt årsfestmarskalkerna för årsfesten 2024 att väljas. Dessutom presenteras och fastställs verksamhetsplanen och budgeten för det kommande verksamhetsåret.

Höstmötet ordnas den 20.11.2023 kl. 18:00 i auditorium Biologi i Biocity. Kallelsen och föredragningslistan för mötet finns bifogade.

Vi önskar att så många av er som möjligt kan delta på mötet. Höstmötet är ett ypperligt tillfälle för dig som medlem att få din röst hörd inom din ämnesförening. Du kan själv ställa upp för en post eller nominera dina vänner. Dessutom kan du under mötets gång njuta av alla goda snacks, som styrelsen kommer bjuda på!
 

Kallelse

Föredragningslista

 

Vi ses på höstmötet!