Vårmötet 2024

Skriven 27 mars 2024 14:49 av Marina Grönblom

Biologica rf:s vårmöte ordnades i aud. Biologi den 26.3.2024. 

Under mötet godkändes bland annat verksamhetberättelsen och bokslutet och fyra nya hedersmedlemmar valdes. Biologica rf:s nya trygghetsplan godkändes och fastställdes samt instiftades det nya symbiosstipendiet.

Protokollet samt tillhörande bilagor kan hittas under fliken medlemmar > dokument. 

 

Tack till alla som deltog på mötet!

xoxo Ordis 2024