Intresseanmälan för styrelseposter

måndag 20 nov 2023 18:00

Är du en av medlemmarna i styrelsen 2024 eller något av utskotten? Anmäl ditt intresse här!

Anmälan är absolut inte bindande och posterna väljs först under höstmötet den 20.11.

 

Styrelsen: 

Ordförande

Vice-ordförande

Sekreterare

Kassör

PR-chef

Programchef

Projektansvarig

Företagssamarbetsansvarig

Högskolepolitiskt ansvarig

Gulisansvarig

 

Programutskottet PRUPP (styrs av programchefen)

Värdinna (får gärna vara fler)

Värd (får gärna vara fler)

Medlemmar (ca. 5-8st, varav en internt väljs som sekreterare, "Pruppsek")

 

Projektutskottet PROPP (styrs av Projektansvariga)

MEG-ansvarig

Medlemmar (totalt 6-8st med Projektansvariga, Företagssamarbetsansvariga och MEG-ansvariga medräknat)

 

Övriga utskott/poster: 

BioBladet

Sångbokskommitté

 

Årsfestkommitten: 

2 Årsfestmarskalker

Övriga medlemmar

 

Mer information om posterna finns här. Styrelsen och utskotten kan alltid ryckas i ärmen vid eventuella frågor!

Anmälning

Anmälningstiden gick ut för 6 månader, 3 veckor sedan

Deltagarlistan har gömts eftersom det här är ett gammalt evenemang, kontakta styrelsen vid behov.